Tag Archives: hướng dẫn in lụa

Kỹ thuật tách màu in lụa

Kỹ thuật tách màu in lụa
Kỹ thuật tách màu in lụa là kỹ thuật được sử dụng khi nhà in, thợ in muốn kéo lụa một bức ảnh mà không dùng kỹ thuật ...

Tìm hiểu về phương pháp in lụa

Tìm hiểu về phương pháp in lụa
In lụa là một dạng kỹ thuật in ấn truyền thống đã được phổ biến từ lâu. Phương pháp in này khá đơn giản và dễ dàng vận ...