Công nghệ in ấn

Quy trình in Offset

Quy trình in Offset
1. Thiết kế chế bản Để in Offset chuẩn file không bị lỗi hỏng đầu tiên phải tạo ra đối tượng cần in trên máy tính hay nói ...

In vải Silk – In vải Canvas

In vải Silk – In vải Canvas
In vải Silk Được làm bằng chất liệu tơ nhân tạo (một dạng khác của Polyester), có một mặt bóng láng và trơn , độ trắng 96%, chuyên ...

Công nghệ in Hiflex – In bạt Hiflex

Công nghệ in Hiflex – In bạt Hiflex
Bạt Hiflex : In bạt hiflex thật ra là in hiflex bởi vì theo thị hiếu của người dùng thường dùng hiflex trong việc làm dù, bạt, mái…che ...

Công nghệ in PP – Decal PP

Công nghệ in PP – Decal PP
PP là gì? Là tên một loại giấy trong ngành in ấn kỹ thuật số. PP hơn giấy ảnh, mặt sau có keo hoặc không keo, sau khi ...