Tag Archives: Ông tổ ngành in ấn ván gỗ

Ông tổ ngành in ấn ván gỗ

Ông tổ ngành in ấn ván gỗ
Nhờ hai lần đi sứ sang Trung Quốc, ông đã học được nghề in ấn mộc bản ở đây. Khi về nước, ông đã truyền bá nghề này ...