Quy trình in Offset

Quy trình in Offset
1. Thiết kế chế bản Để in Offset chuẩn file không bị lỗi hỏng đầu tiên phải tạo ra đối tượng cần in trên máy tính hay nói ...

Kỹ thuật in Offset

Kỹ thuật in Offset
In Offset là một kỹ thuật in ấn trong đó, các hình ảnh dính mực in được ép lên các tấm offset trước rồi mới ép từ miếng ...