Tag Archives: hướng dẫn in offset

Kỹ thuật in Offset

Kỹ thuật in Offset
In Offset là một kỹ thuật in ấn trong đó, các hình ảnh dính mực in được ép lên các tấm offset trước rồi mới ép từ miếng ...