Decal nhiệt ép áo 3G Jet – Opaque

Decal nhiệt ép áo 3G Jet - Opaque
Decal nhiệt 3G Jet-Opaque phù hợp để chuyển tất cả các loại hình ảnh lên bông hoặc vải polyester màu sáng hoặc tối (đặc biệt cho vải 100% ...