Decal nhiệt dạ quang ép áo

Decal nhiệt dạ quang ép áo
Với ưu điểm ép chuyển nhiệt hình ảnh lên các chất liệu vải, bông,.. một cách đơn giản, nhanh chóng và cho ra sản phẩm chất lượng đẹp, ...