Tag Archives: công nghệ in ống đồng

Những hiểu biết cơ bản về kỹ thuật in ống đồng

Những hiểu biết cơ bản về kỹ thuật in ống đồng
In ống đồng về nguyên lý nó là phương pháp in lõm, tức là trên khuôn in, hình ảnh hay chữ viết (gọi là phần tử in) được ...