Tag Archives: cơ hội mới cho công nghiệp mực in

Công nghệ nano – cơ hội mới cho công nghiệp mực in

Công nghệ nano - cơ hội mới cho công nghiệp mực in
Dự án Nanocure là dự án nghiên cứu các kiến thức ứng dụng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cho ngành công nghiệp in bằng phương pháp ...